Muskeltonus test

Kinesiologi er en testmetode til afdækning af fysiske, psykiske, såvel som biokemiske ubalancer.

Min. 2 personer

Den ene (testpers.) står med rank ryg, lang nakke og fødderne pegende parallelt ligefrem, lad herefter med løst håndled strække din arm ud, så den flugter parallelt med gulvet.
Den anden ligge let sin hånd på håndleddet og siger hold hvorefter med et let tryk forsøger at presse armen nedad,
Testpers. holder igen, ikke presser op bare holde igen. Mærk styrken i armen.

Herefter bukker testpers. nakken, den anden prøver igen at sige hold og med et let tryk, forsøger at presse armen nedad. Mærk forskellen,  Armen giver efter (nogle giver kort efter og finder så styrken igen, andre kan trykkes langt ned.)
Det samme kan prøves, hvor testpers. står i samme stilling, og så i stedet for at bøje nakken, stiller sig i Charlie Chaplin fodstilling,  igen holder musklen ikke som før i den korrekte stilling.

Testøvelsen med nakkebøjning giver os et vink om, hvorfor indlæring og koncentration ofte svækkes, når vi sidder og arbejder.
Testøvelsen med fodstillingen viser os, hvor vigtigt det er, at vi er bevidst om måden vi bevæger os og bruger kroppen på.

muskeltonus test
Kinesiologi

Fysiske, psykiske ubalancer, din krops behov, dig lige nu. Ændringer der kan skabe forandringer.

Læs om kinesiologi

Dit liv – Din forandring
Hvorfor vente