Kinesiologi test

Få viden om din krops behov

Kinesiologi er en testmetode til afdækning af fysiske, psykiske, såvel som biokemiske ubalancer.

Denne testmetode blev udviklet i 1964 af en kiropraktor ved navn Goodheart.

I en kinesiologi test afdækkes kroppens ubalancer og der findes frem til de rette redskaber, så kroppen kommer i balance igen. Dette kan gøres på flere måder. Det kan være du har brug for et urte-, mineral- eller kosttilskud, at du har brug for at ændre din kost, arbejde med det psykiske eller det fysiske, eller ændre nogle ting i din hverdag.

Du vil få en vejledning/notat med hjem, hvor der er beskrevet de ting, der er testet undervejs.

Ved at styrketeste en muskel kan der findes ud af om der er blokeringer. En muskel har kun maximal styrke, når nerven sender fuld energi til den, når en nerve kommer under tryk, nedsættes dens evne til at levere energi til musklen som derved bliver svag.

Hjerne, muskler og organer er indbyrdes forbundet via nervebaner og i kinesiologi betragtes kroppen som en helhed. Dvs er et menneske stresset vil det også afspejle sig i muskel systemet og give nedsat organ aktivitet. Det der sker i kroppen, sker i sindet og omvendt. Alle 3 systemer er indbyrdes afhængige, dvs. er der fejl i et, afspejler det sig automatisk i et andet. I kropspsykologien erkendes der, at alt hvad vi har oplevet, ligger lagret i vore muskler, dvs at kroppen husker alt.

Når der testes kinesiologisk måles musklernes tonus (spændingstilstand) ikke den fysiske styrke. Når en muskel holder er der positivt udslag og når musklen ikke holder er der negativt udslag.

Bedre før end senere!

Muskeltonus test (min. 2 personer)

Den ene (testpers.) står med rank ryg, lang nakke og fødderne pegende parallelt ligefrem,
lad herefter med løst håndled strække din arm ud, så den flugter parallelt med gulvet.
Den anden ligge let sin hånd på håndleddet og siger hold hvorefter med et let tryk forsøger at presse armen nedad,
Testpers. holder igen, ikke presser op bare holde igen. Mærk styrken i armen

Herefter bukker testpers. nakken, den anden prøver igen at sige hold og med et let tryk, forsøger at presse armen nedad. Mærk forskellen,  Armen giver efter (nogle giver kort efter og finder så styrken igen, andre kan trykkes langt ned.)
Det samme kan prøves, hvor testpers. står i samme stilling, og så i stedet for at bøje nakken, stiller sig i Charlie Chaplin fodstilling,  igen holder musklen ikke som før i den korrekte stilling.

Testøvelsen med nakkebøjning giver os et vink om, hvorfor indlæring og koncentration ofte svækkes, når vi sidder og arbejder.
Testøvelsen med fodstillingen viser os, hvor vigtigt det er, at vi er bevidst om måden vi bevæger os og bruger kroppen på.

kinesiologi
Kinesiologi test

Fysiske, psykiske ubalancer, din krops behov, dig lige nu. Ændringer der kan skabe forandringer.

Muskeltonus test

Dit liv – Din forandring
Hvorfor vente